Η ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑ:

Εφαρμόστε ένα από τα παρακάτω φίλτρα.