ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ 9,5 MW ERNON SA 4.500.000,00 € 2002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΟΥΜΙΑ 15,00 MW PRENECON SA 6.500.000,00 € 2014