ΛΙΜΕΝΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TRAVEL LIFT ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 250.000,00 € 2010