Η ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε το 2003 και από τότε δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως οδικά , λιμάνια, κτίρια, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φράγματα, αιολικά πάρκα  κ.λ.π.

Η  ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004.

Θέλουμε να είμαστε πάντα υπερήφανοι για το έργο που παραδίδουμε, για την επιδοκιμασία των πολιτών στο αποτέλεσμα και με το έργο μας να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία.

Θέλουμε να δίνουμε αξία στους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας μέσω της κατασκευής έργων, τεχνολογικά προηγμένων, που καλύπτουν τις πλέον απαιτητικές διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το όραμα μας είναι η μελέτη ευφυών παραγόντων και παραμέτρων ώστε να αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον και να αναλαμβάνουμε δράσεις που να μεγιστοποιούν την πιθανότητα να πετύχουμε οικονόμικοτεχνικά το στόχο μας.

Για να υλοποιήσουμε το Όραμά μας δεσμευόμαστε:

 • Να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο αποτέλεσμα στην ποιότητα των έργων μας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Να διευρύνουμε το πεδίο των δραστηριοτήτων μας.
 • Να εξελίσσουμε συνέχεια τους εργαζομένους μας.
 • Να παρέχουμε στους εργαζομένους μας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
 • Να δημιουργούμε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας.
 • Να δραστηριοποιούμαστε με όρους αειφορίας και σεβασμού του περιβάλλοντος.
 • Να παρέχουμε κοινωνικό έργο και να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζουμε.

Οι Αξίες μας αποτυπώνονται σε πέντε (5) βασικούς άξονες:

 1. Οργάνωση – Εταιρική Κουλτούρα
 2. Πελάτες/ Συνεργάτες/ Προμηθευτές
 3. Εργαζόμενοι
 4. Κοινωνία
 5. Περιβάλλον