Η ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO: